Dėl vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Įstatymai, Nacionalinės sveikatos tarybos nutarimai


Vaikų sveikatos problemos – nuolatinio Nacionalinės sveikatos tarybos rūpesčio objektas. 1999 m. metiniame pranešime Nacionalinė sveikatos taryba atkreipė dėmesį į svarbiausius vaikų ir paauglių poreikius: tinkamą mitybą, tinkamą būstą bei priežiūrą, geras išsilavinimo galimybes, apsaugą nuo infekcijų, traumų, prievartos ir išnaudojimo bei profilaktinių programų įgyvendinimo svarbą. Buvo pasiūlyta pagrindinį dėmesį skirti pirminei profilaktikai. 2002 m. metiniame pranešime aptartos vaikų ir paauglių nelaimingų atsitikimų priežastys, traumatizmo problemos ir profilaktika švietimo sistemoje. Tęsinys čia

Versija neįgaliesiems

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Įstatymai


Šis Įstatymas apibrėžia visuomenės sveikatos priežiūrą, šios priežiūros sistemos struktūrą ir valstybinį reguliavimą, nustato visuomenės sveikatos stiprinimo, ligų ir traumų profilaktikos, visuomenės sveikatos saugos ir kontrolės pagrindus, fizinių asmenų teisės verstis visuomenės sveikatos priežiūra įgijimo ir jų profesinio tobulinimo pagrindus, juridinių ir fizinių asmenų teisinius santykius visuomenės sveikatos priežiūros srityje… Atsisiųsti

Versija neįgaliesiems

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Įstatymai


Lietuvos Respublikos Seimas, pripažindamas, kad gyventojų sveikata yra didžiausia visuomenės socialinė ir ekonominė vertybė, sveikata – tai ne tik ligų ir fizinių defektų nebuvimas, bet ir fizinė, dvasinė bei socialinė žmonių gerovė, sveikatos potencialą ir jo palaikymo sąlygas lemia ekonominės sistemos raidos stabilumas, visuomenės socialinio saugumo ir švietimo garantijos, gyventojų užimtumas ir jų pakankamos pajamos, apsirūpinimas būstu, prieinama, priimtina ir tinkama sveikatos priežiūra, kokybiška mityba, darbo, gyvenamosios ir gamtinės aplinkos kokybė, gyventojų pastangos ugdyti sveikatą, asmens pastangos būti sveikam gali būti skatinamos tik gyvenamam laikui ir žmogaus orumui priimtinomis socialinėmis ir ekonominėmis priemonėmis, kuo geresnė visuomenės sveikata yra būtina Lietuvos valstybės saugumo ir klestėjimo bei atviros, teisingos ir darnios pilietinės visuomenės kūrimo prielaida; atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos priimtą sveikatos strategiją “Sveikata visiems”, Otavos sveikatos stiprinimo chartijos ir Lietuvos nacionalinės sveikatos koncepcijos nuostatas; siekdamas užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę turėti kuo geresnę sveikatą, taip pat teisę turėti sveiką aplinką, priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą; vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, priima Sveikatos sistemos įstatymą. Atsisiųsti

Versija neįgaliesiems