Dėl Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros strategijos patvirtinimo 2006-2013 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2006-2008 metų plano patvirtinimo

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai


Vadovaudamasi Lietuvos nacionaline sveikatos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. I-1939 (Žin., 1991, Nr. 33-893), ir siekdama gerinti ligų profilaktiką, plėtoti galimybes greitai reaguoti į sveikatai kylančias grėsmes, reformuoti ir priartinti prie bendruomenės visuomenės sveikatos sistemą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria… Atsisiųsti

Versija neįgaliesiems

Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo

Publikuota: Rugsėjo 2, 2008
Kategorija: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai


Atsižvelgdama į  Lito komiteto nutarimus dėl nacionalinių pinigų – lito įvedimo  ir siekdama  toliau  tobulinti  biudžetinių  įstaigų  ir organizacijų  darbuotojų   darbo  apmokėjimą,   Lietuvos   Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a… Atsisiųsti

Versija neįgaliesiems