Dėl vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Įstatymai, Nacionalinės sveikatos tarybos nutarimai


Vaikų sveikatos problemos – nuolatinio Nacionalinės sveikatos tarybos rūpesčio objektas. 1999 m. metiniame pranešime Nacionalinė sveikatos taryba atkreipė dėmesį į svarbiausius vaikų ir paauglių poreikius: tinkamą mitybą, tinkamą būstą bei priežiūrą, geras išsilavinimo galimybes, apsaugą nuo infekcijų, traumų, prievartos ir išnaudojimo bei profilaktinių programų įgyvendinimo svarbą. Buvo pasiūlyta pagrindinį dėmesį skirti pirminei profilaktikai. 2002 m. metiniame pranešime aptartos vaikų ir paauglių nelaimingų atsitikimų priežastys, traumatizmo problemos ir profilaktika švietimo sistemoje. Tęsinys čia

Versija neįgaliesiems

Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos įgyvendinimo

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Nacionalinės sveikatos tarybos nutarimai


Visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą) šalyje reglamentuoja Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (toliau Įstatymas) (Žin., 2002, Nr. 72-3022). Remiantis šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, parengta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1589 patvirtinta programa ,,Dėl valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2003–2005 metų programos patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 117-5344). Programa buvo parengta vadovaujantis 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1786/2002/EB, patvirtinančiu Visuomenės sveikatos 2003–2008 metų programą, kurioje visuomenės sveikatos stebėsenos tobulinimas Europos Bendrijoje laikomas viena iš prioritetinių ES visuomenės sveikatos programos krypčių. Siekis gerinti visuomenės sveikatą, remiantis patikima ir lengvai prieinama, informacinių technologijų galimybių panaudojimu grindžiama informacija apie sveikatą, atitinka PSO programos ,,Sveikata visiems XXI amžiuje” ir Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. VIII-833 (Žin., Nr. 64-1842) patvirtintos Lietuvos sveikatos programos nuostatas. Tęsinys čia

Versija neįgaliesiems

Dėl valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Nacionalinės sveikatos tarybos nutarimai


Nacionalinė sveikatos taryba 2005-11-04 d. konferencijoje, pristatydama Lietuvos sveikatos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. VIII –833 (V.Ž., 1998, Nr. 64-1842) įgyvendinimo tarpinį vertinimą, pažymėjo, kad sergamumo ir mirtingumo dėl vėžio rodikliai ir jų tendencijos nepatenkinamos. Pastaraisiais metais Lietuvoje išliko polinkis didėti sergamumui ir mirtingumui nuo piktybinių navikų. 2004 m. Lietuvoje buvo nustatyti 15 945 nauji vėžio atvejai, t.y. 5,6 proc. daugiau nei 2003 metais. 38 proc. ligonių buvo nustatyta III – IV stadijos diagnozė. Šalyje 2004 m. piktybiniais navikais sirgo 66 309 gyventojai (apie 2 proc. visų gyventojų). Sergamumas piktybiniais navikais Lietuvoje nuo 1990 m. iki 2005 m. padidėjo beveik 78,7 proc., mirtingumas – 31,9 proc. Situacijos analizė įrodo vėžio kontrolės programos įgyvendinimo būtinumą Lietuvoje. Tęsinys čia

Versija neįgaliesiems

Dėl valstybinės traumatizmo profilaktikos 2000-2010 metų programos įgyvendinimo

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Nacionalinės sveikatos tarybos nutarimai


Nacionalinė sveikatos taryba, dalyvaujant Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų ir Susisiekimo ministerijų atsakingiems darbuotojams, sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros darbuotojus atstovaujančių visuomeninių organizacijų ir asociacijų vadovams bei kitiems dalyviams svarstė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 423 (Žin., 2000, Nr.32-903) patvirtintos Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2000–2010 metų programos įgyvendinimo eigą. Šioje programoje numatyta sutelkti valstybės ir savivaldybių institucijų pastangas traumatizmo problemai spręsti. Svarbiausias programos efektyvumo rodiklis – pastovus mirčių ir sunkių sužalojimų skaičiaus mažėjimas. Tęsinys čia

Versija neįgaliesiems

Dėl valstybinės maisto ir mitybos strategijos įgyvendinimo

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Nacionalinės sveikatos tarybos nutarimai


Nacionalinė sveikatos taryba posėdyje svarstė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 23 d. nutarimu Nr.1325 patvirtintos Valstybinės maisto ir mitybos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2003-2010 metų plano (Žin., 2003, Nr.101-4556) (toliau – priemonių plano) vykdymą. Taryba, išklausiusi pranešimus, LR Žemės ūkio, LR Socialinės apsaugos ir darbo, LR Švietimo, mokslo ir kultūros bei LR Sveikatos apsaugos ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Respublikinio mitybos centro, Kauno medicinos universiteto, Vilniaus universiteto, nevyriausybinių organizacijų atstovų bei specialistų pasisakymus apie maisto saugos, Lietuvos gyventojų mitybos ir būklių, susijusių su mityba situaciją, priemonių plano vykdymo problemas, pažymi, kad… Tęsinys čia

Versija neįgaliesiems