Lietuvos higienos norma HN 21:2010 “Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Publikuota: Rugpjūčio 30, 2010
Kategorija: Sveikatos apsaugos ministro įsakymai


Privalomojo sveikatos mokymo programa

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Sveikatos apsaugos ministro įsakymai


PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69. Atsisiųsti

Versija neįgaliesiems

Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Sveikatos apsaugos ministro įsakymai


Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2225; 2007, Nr. 64-2455) 44 straipsnio 4 dalį… Atsisiųsti

Versija neįgaliesiems