Dėl valstybinės maisto ir mitybos strategijos įgyvendinimo

Patalpino admin | Sausio 26, 2009 06:06

Nacionalinė sveikatos taryba posėdyje svarstė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 23 d. nutarimu Nr.1325 patvirtintos Valstybinės maisto ir mitybos strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2003-2010 metų plano (Žin., 2003, Nr.101-4556) (toliau – priemonių plano) vykdymą. Taryba, išklausiusi pranešimus, LR Žemės ūkio, LR Socialinės apsaugos ir darbo, LR Švietimo, mokslo ir kultūros bei LR Sveikatos apsaugos ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Respublikinio mitybos centro, Kauno medicinos universiteto, Vilniaus universiteto, nevyriausybinių organizacijų atstovų bei specialistų pasisakymus apie maisto saugos, Lietuvos gyventojų mitybos ir būklių, susijusių su mityba situaciją, priemonių plano vykdymo problemas, pažymi, kad… Tęsinys čia

Šaltinio adresas: http://www.kaisiadorysvsb.lt/old/del-valstybines-maisto-ir-mitybos-strategijos-igyvendinimo/