Dėl valstybinės traumatizmo profilaktikos 2000-2010 metų programos įgyvendinimo

Patalpino admin | Sausio 26, 2009 06:08

Nacionalinė sveikatos taryba, dalyvaujant Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Vidaus reikalų ir Susisiekimo ministerijų atsakingiems darbuotojams, sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros darbuotojus atstovaujančių visuomeninių organizacijų ir asociacijų vadovams bei kitiems dalyviams svarstė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 423 (Žin., 2000, Nr.32-903) patvirtintos Valstybinės traumatizmo profilaktikos 2000–2010 metų programos įgyvendinimo eigą. Šioje programoje numatyta sutelkti valstybės ir savivaldybių institucijų pastangas traumatizmo problemai spręsti. Svarbiausias programos efektyvumo rodiklis – pastovus mirčių ir sunkių sužalojimų skaičiaus mažėjimas. Tęsinys čia

Šaltinio adresas: http://www.kaisiadorysvsb.lt/old/del-valstybines-traumatizmo-profilaktikos-2000-2010-metu-programos-igyvendinimo/