Dėl visuomenės sveikatos stebėsenos įgyvendinimo

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Nacionalinės sveikatos tarybos nutarimai


Visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą) šalyje reglamentuoja Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas (toliau Įstatymas) (Žin., 2002, Nr. 72-3022). Remiantis šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, parengta ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1589 patvirtinta programa ,,Dėl valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2003–2005 metų programos patvirtinimo” (Žin., 2003, Nr. 117-5344). Programa buvo parengta vadovaujantis 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1786/2002/EB, patvirtinančiu Visuomenės sveikatos 2003–2008 metų programą, kurioje visuomenės sveikatos stebėsenos tobulinimas Europos Bendrijoje laikomas viena iš prioritetinių ES visuomenės sveikatos programos krypčių. Siekis gerinti visuomenės sveikatą, remiantis patikima ir lengvai prieinama, informacinių technologijų galimybių panaudojimu grindžiama informacija apie sveikatą, atitinka PSO programos ,,Sveikata visiems XXI amžiuje” ir Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. VIII-833 (Žin., Nr. 64-1842) patvirtintos Lietuvos sveikatos programos nuostatas. Tęsinys čia

Versija neįgaliesiems