Dėl Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros strategijos patvirtinimo 2006-2013 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2006-2008 metų plano patvirtinimo

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai


Vadovaudamasi Lietuvos nacionaline sveikatos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. I-1939 (Žin., 1991, Nr. 33-893), ir siekdama gerinti ligų profilaktiką, plėtoti galimybes greitai reaguoti į sveikatai kylančias grėsmes, reformuoti ir priartinti prie bendruomenės visuomenės sveikatos sistemą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria… Atsisiųsti

Versija neįgaliesiems

Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Įstatymai


Šis Įstatymas apibrėžia visuomenės sveikatos priežiūrą, šios priežiūros sistemos struktūrą ir valstybinį reguliavimą, nustato visuomenės sveikatos stiprinimo, ligų ir traumų profilaktikos, visuomenės sveikatos saugos ir kontrolės pagrindus, fizinių asmenų teisės verstis visuomenės sveikatos priežiūra įgijimo ir jų profesinio tobulinimo pagrindus, juridinių ir fizinių asmenų teisinius santykius visuomenės sveikatos priežiūros srityje… Atsisiųsti

Versija neįgaliesiems

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Įstatymai


Lietuvos Respublikos Seimas, pripažindamas, kad gyventojų sveikata yra didžiausia visuomenės socialinė ir ekonominė vertybė, sveikata – tai ne tik ligų ir fizinių defektų nebuvimas, bet ir fizinė, dvasinė bei socialinė žmonių gerovė, sveikatos potencialą ir jo palaikymo sąlygas lemia ekonominės sistemos raidos stabilumas, visuomenės socialinio saugumo ir švietimo garantijos, gyventojų užimtumas ir jų pakankamos pajamos, apsirūpinimas būstu, prieinama, priimtina ir tinkama sveikatos priežiūra, kokybiška mityba, darbo, gyvenamosios ir gamtinės aplinkos kokybė, gyventojų pastangos ugdyti sveikatą, asmens pastangos būti sveikam gali būti skatinamos tik gyvenamam laikui ir žmogaus orumui priimtinomis socialinėmis ir ekonominėmis priemonėmis, kuo geresnė visuomenės sveikata yra būtina Lietuvos valstybės saugumo ir klestėjimo bei atviros, teisingos ir darnios pilietinės visuomenės kūrimo prielaida; atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos priimtą sveikatos strategiją “Sveikata visiems”, Otavos sveikatos stiprinimo chartijos ir Lietuvos nacionalinės sveikatos koncepcijos nuostatas; siekdamas užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę turėti kuo geresnę sveikatą, taip pat teisę turėti sveiką aplinką, priimtiną, prieinamą ir tinkamą sveikatos priežiūrą; vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, priima Sveikatos sistemos įstatymą. Atsisiųsti

Versija neįgaliesiems

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro korupcijos prevencijos programa

Publikuota: Sausio 26, 2009
Kategorija: Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro korupcijos prevencijos programa


Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo

Publikuota: Rugsėjo 2, 2008
Kategorija: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai


Atsižvelgdama į  Lito komiteto nutarimus dėl nacionalinių pinigų – lito įvedimo  ir siekdama  toliau  tobulinti  biudžetinių  įstaigų  ir organizacijų  darbuotojų   darbo  apmokėjimą,   Lietuvos   Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a… Atsisiųsti

Versija neįgaliesiems