Visuomenės sveikatos priežiūra mokykloje

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas mokykloje

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

• Organizuoti ir įgyvendinti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
• Dalyvauti formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais.
• Vykdyti pirminę lėtinių infekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.
• Analizuoti mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikti informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
• Vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, neturėti žalingų įpročių, būti pavyzdžiu mokyklos bendruomenei.

Detalesnį pareigų aprašymą galite  rasite čia

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas - tai asmuo, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs formalią visuomenės sveikatos specialisto profesinę kvalifikaciją.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

  • Viena iš specialisto funkcijų – organizuoti ir koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklą.

Visas specialisto funkcijas ir detalesnį pareigų aprašymą rasite čia

Aptarnaujamos mokyklos

• Antakalnio pagrindinė mokykla – specialistė Audronė Petraškienė (http://antakalniopm.puslapiai.lt/)
• Dovainonių pagrindinė mokykla (http://www.dovainoniu.kaisiadorys.lm.lt/)
• Kaišiadorių A. Brazausko vidurinė mokykla – specialistė Vaida Paliukėnaitė (http://a.brazausko-vm.lm.lt/index.php)
• Kaišiadorių V. Giržado vidurinė mokykla – specialistė Genovaitė Šeštakauskienė (http://www.vgirzadas.kaisiadorys.lm.lt/)
• Kaišiadorių jaunimo mokykla – specialistė Audronė Petraškienė (http://www.jaunimo.kaisiadorys.lm.lt/)
• Kaišiadorių r. Kruonio vidurinė mokykla – specialistė Jolita Bernatonienė (http://www.kruonio.kaisiadorys.lm.lt/)
• Kaišiadorių r. Žaslių vidurinė mokykla – specialistė Rasa Kertenienė (http://www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt/)
• Kalvių pagrindinė mokykla – specialistė Jolita Bernatonienė (http://www.kalviu.kaisiadorys.lm.lt/)
• Mūro Strėvininkų pagrindinė mokykla (http://www.strevininku.kaisiadorys.lm.lt/)
• Palomenės pagrindinė mokykla – specialistė Audronė Petraškienė (http://www.palomenes.kaisiadorys.lm.lt/)
• Paparčių pagrindinė mokykla – specialistė Rasa Kertenienė (http://www.paparciu.kaisiadorys.lm.lt/)
• Pravieniškių S. Tijūnaičio pagrindinė mokykla – specialistė Jolita Bernatonienė (http://www.tijunaicio.kaisiadorys.lm.lt/)
• Rumšiškių vyskupo A. Baranausko vidurinė mokykla – specialistė Jolita Bernatonienė (http://www.baranausko.kaisiadorys.lm.lt/)
• Žiežmarių vidurinė mokykla- specialistė Reda Kokmantienė

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ VYKDOMOS SVEIKATOS UGDYMO IR MOKYMO PRIEMONĖS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE VASARIO MĖN.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ VYKDOMOS SVEIKATOS UGDYMO IR MOKYMO PRIEMONĖS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE KOVO MĖN.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ VYKDOMOS SVEIKATOS UGDYMO IR MOKYMO PRIEMONĖS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE BALANDŽIO MĖN.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ VYKDOMOS SVEIKATOS UGDYMO IR MOKYMO PRIEMONĖS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE GEGUŽĖS MĖN.

Versija neįgaliesiems